• Eilandsraad zet dubbele inspanning in om relaties te versterken en gemeenschappelijke zorgen aan te pakken

  De Eilandsraad van Bonaire staat op het punt om aan een week durende missie te beginnen, met twee significante reizen om relaties te versterken, gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en cruciale dialogen aan te gaan. De reis begint met een bezoek aan Saba, gevolgd door een uitgebreide missie naar Den Haag.

 • Eilandsraad leden bezoeken Saba

  Recentelijk bezochten eilandsraad leden saba.

 • Succesvolle Jeugdparticipatiebijeenkomst bij Passangrahan

  Op vrijdag 24 november ontving de Griffie een bezoek van de Jeugdparticipatiegroep van OLB (Openbaar Lichaam Bonaire).

 • Eilandraad Bonaire Bezoekt Sint Eustatius

  De Eilandsraad van Bonaire heeft een bezoek gebracht aan Sint Eustatius als onderdeel van hun strategie om de banden met de zustereilanden te versterken.

 • Eilandsraadsleden van Bonaire bezoeken Sint Maarten

  Een delegatie van leden van de Eilandsraad van Bonaire heeft op 11 november 2023, Sint Maarten bezocht in verband met de viering van de Dag van Sint Maarten. Het bezoek symboliseerde niet alleen de kameraadschap tussen de twee eilanden, maar bood ook een platform om te praten over cruciale onderwerpen van wederzijds belang.

 • Eilandsraad krijgt presentatie over sociaal minimum

  Een belangrijke bijeenkomst vond plaats op vrijdag 27 oktober waarbij de Eilandsraad door minister Carola Schouten, staatssecretaris Alexandra van Huffelen en Glenn Thode van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland een presentatie kreeg over het sociaal minimum.

 • Besluitvorming vergadering van 24 oktober 2023

  Op 24 oktober 2023 vond een besluitvorming vergadering plaats waarin verschillende cruciale beslissingen werden genomen door de Eilandsraad van Bonaire. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten:

 • Besluitvormende vergadering van dinsdag 17 oktober.

  Op dinsdag 17 oktober kwam de Eilandsraad bijeen voor een vergadering om zowel de voorgestelde Ontwerpbegroting 2024 als de begrotingswijzigingen voor het fiscale jaar 2023 te bespreken.

 • Delegatie Eilandsraad enkele dagen uitlandig in verband met werkbezoek

  In de loop van deze maand legt een delegatie van enkele leden van de Eilandsraad een werkbezoek van enige dagen af buiten Bonaire. Dit werkbezoek houdt verband met de aanstellingsprocedure van een nieuwe Gezaghebber voor Bonaire.

 • Eerste vergadering van Eilandsraad na reces

  De Eilandsraad van Bonaire houdt aanstaande dinsdag zijn eerste openbare commissievergadering R&O (Ruimte & Ontwikkeling) na het reces, oftewel de vergaderloze periode tussen 19 juni en 11 augustus.

 • Tijdelijke verhuizing Bureau Eilandgriffie en fracties

  Per 31 juli hebben Bureau Eilandgriffie en fracties een tijdelijke huisvesting aan de Kaya Pedro Luis Brion 12 (het voormalige IND-gebouw).

 • Eilandsraad Bonaire pleit voor betere informatievoorziening vanuit bestuurscollege

  Tijdens een extra opgeroepen Eilandsraadsvergadering op dinsdag 11 juli hebben de leden van de Eilandsraad de jaarrekening van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) behandeld en vastgesteld.

 • Herdenking Slavernijverleden

  Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt in Nederland, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten het Herdenkingsjaar Slavernijverleden plaats.

 • Bezoek minister Hugo de Jonge

  Op uitnodiging van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wisselden enkele Eilandsraadsleden en de minister afgelopen week van gedachten over de woonproblematiek op ons eiland.

 • Eilandsraad met reces

  De Eilandsraad van Bonaire heeft vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 11 augustus reces, oftewel een vergaderloze periode. Er zijn dan in principe ook geen activiteiten bij het Pasangrahan.

 • "Soft launch" website Eilandsraad Bonaire

  Momenteel zijn we volop bezig met het creëren van de content op de nieuwe website van de Eilandsraad Bonaire. Het aanvullen van de content is een dynamisch proces waarbij we streven naar een informatieve en gebruiksvriendelijke website die aansluit bij uw behoeften.